Home > MV screencaps
Category Albums Files
1999
6 1,625
I know you’re feeling blue 我知道你很難過


02__Wo20Zhi20Dao20Ni20Hen20Nan20Guo20_Wo_zhi_dao_ni_hen_nan_guo_I_know_you27re_feeling_blue_309.jpg

309 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 225 times

Living with the world 和世界做鄰居(我可以)


05__He20Shi20Jie20Zuo20Lin20Ju2028Wo20Ke20Yi2029He_shi_jie_zuo_lin_ju_28wo_ke_yi29_Living_with_the_world_232.jpg

230 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 209 times

The Rose


Cai20Yi20Lin20_-_The_Rose_MV_28DVD29_304.jpg

302 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 125 times

Blame it on the age 怪我太年輕


Cai20Yi20Lin20_-_Guai20Wo20Tai20Nian20Qing20_MV_28DVD29_283.jpg

281 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 119 times

Good-bye


Cai20Yi20Lin20_-_Good_Bye_MV_28DVD29_281.jpg

279 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 123 times

Emptiness 空白


Cai20Yi20Lin20_-_Kong20Bai20_MV_28DVD29_226.jpg

224 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 125 times

6 albums on 1 page(s)

2000
10 2,590
Don’t Stop


01__Don27t_Stop_213.jpg

211 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 209 times

Are you happy 你快樂嗎


02__Ni20Kuai20Le20Ma20_Ni_kuai_le_ma_Are_you_happy_275.jpg

273 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 214 times

What kind of love 什麼樣的愛


03__Shi20Mo20Yang20De20Ai20_Shen_me_yang_de_ai_What_kind_of_love_238.jpg

236 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 208 times

You Gotta Know


Cai20Yi20Lin20_-_You_Gotta_Know_MV_28DVD29_240.jpg

239 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 119 times

Words of loneliness 孤單的人總說無所謂


Words_of_loneliness_MV_325.jpg

320 files, last one added on Apr 26, 2020
Album viewed 55 times

Sugar Sugar


Cai20Yi20Lin20_-_Sugar_Sugar_MV_28DVD29_229.jpg

227 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 115 times

Show your love


Cai20Yi20Lin20_-_Show_Your_Love_MV_28DVD29_260.jpg

258 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 117 times

Loved a Street 愛上了一條街


Cai20Yi20Lin20_-_Ai20Shang20Liao20_Tiao20Jie20_MV_28DVD29_265.jpg

263 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 104 times

Reluctant To Give It Up 捨不得


2004_Cai20Yi20Lin20_She20Bu20De20_235~0.jpg

299 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 108 times

Do You Still Love Me 你還愛我嗎


Cai20Yi20Lin20_-_Ni20Huan20Ai20Wo20Ma20_MV_28DVD29_266.jpg

264 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 101 times

10 albums on 1 page(s)

2001
6 1,565
Bridge Over Troubled Water


bridge_277.jpg

277 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 102 times

Take It Easy


take_easy_233.jpg

231 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 89 times

How Can You Not Even Speak Clearly 你怎麼連話都說不清楚


speak_clearly_302.jpg

299 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 99 times

If you don't want to 如果不想要


Cai20Yi20Lin20_-_Ru20Guo20Bu20Xiang20Yao20_MV_28DVD29_261.jpg

259 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 102 times

Lucky Number


Cai20Yi20Lin20_-_Lucky_Number_MV_28DVD29_265.jpg

265 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 98 times

Helpless 情不自禁


Helpless_235.jpg

234 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 102 times

6 albums on 1 page(s)

2003
12 2,966
Warriors in Peace aka Mirage 海市蜃樓


Hai20Shi20Shen20Lou20_Hai_shi_shen_lou_Warriors_in_Peace_272.jpg

269 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 207 times

Say I Love You 說愛你


01__Shuo20Ai20Ni20_Shuo_ai_ni_Say_I_love_you_228.jpg

226 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 191 times

Watch my 72 changes 看我72變


02__Kan20Wo2072Bian20_Kan_wo_qi_shi_er_bian_Magic__225.jpg

223 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 186 times

Fake Confess 假面的告白


03__Jia20Mian20De20Gao20Bai20_Jia_mian_de_gao_bai_Fake_confess_246.jpg

243 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 184 times

Slave ship 奴隸船


04__Nu20Li20Chuan20_Nu_li_chuan_Slave_ship_293.jpg

290 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 203 times

Prague square 布拉格廣場


05__Bu20La20Ge20Guang20Chang20_Bu_la_ge_guang_chang_Prague_Square_292.jpg

289 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 204 times

Be you for a day 做一天的你


06__Zuo20_Tian20De20Ni20_Zuo_yi_tian_de_ni_Be_you_for_a_day_275.jpg

272 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 198 times

Prove It


07__Prove_It_215.jpg

213 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 196 times

Smell of the pop-corn 爆米花的味道


08__Bao20Mi20Hua20De20Wei20Dao20_Bao_mi_hua_de_wei_dao_Smell_of_the_pop-corn_259.jpg

257 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 195 times

Corset’s Rope 馬甲上的繩索


09__Ma20Jia20Shang20De20Sheng20Suo20_Ma_jia_shang_de_sheng_suo_Corset_s_Rope_241.jpg

239 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 200 times

Good Thing 好東西


10__Hao20Dong20Xi20Hao_dong_xi_Good_Thing_191.jpg

189 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 174 times

Spirit of the knight 騎士精神


11__Qi20Shi20Jing20Shen20_Qi_shi_jing_shen_Spirit_of_the_knight_258.jpg

256 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 209 times

12 albums on 1 page(s)

2004
12 2,525
36 tricks of love 愛情36計 or 爱情三十六计


9056_vlcsnap-2011-12-21-20h34m10s158.jpg

70 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 313 times

It's love 就是愛


11041_vlcsnap-2012-03-24-09h48m00s81.jpg

221 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 361 times

The smell of lemongrass 檸檬草的味道


11150_vlcsnap-2012-03-24-10h36m16s118.jpg

109 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 316 times

Single Public Threat 單身公害


jolin-tsai-official-mv28429_223.jpg

223 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 195 times

Pirates 海盜


04__Hai20Dao20_Hai_dao_Pirates_276.jpg

274 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 200 times

The Starter 始作俑者


05__Shi20Zuo20Yong20Zhe20_Shi_zuo_yong_zhe_The_Starter_276.jpg

274 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 206 times

Love Love Love


06__Love_Love_Love_227.jpg

227 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 187 times

Disappearing castle 消失的城堡


07__Xiao20Shi20De20Cheng20Bao20_Xiao_shi_de_cheng_bao_Disappearing_castle_247.jpg

245 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 202 times

Nice cat 乖貓


08__Guai20Mao20_Guai_mao_Nice_cat_213.jpg

213 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 200 times

Priority 第一優先


09__Di20_You20Xian20_Di_yi_you_xian_Priority_214.jpg

214 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 192 times

Rewind 倒帶


10__Dao20Dai20_Dao_dai_Rewind_264.jpg

264 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 206 times

Signature gesture 招牌動作


jolin-tsai-official-mv28329_192.jpg

191 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 188 times

12 albums on 1 page(s)

2005
12 2,773
Destined Guy 真命天子 (Show Luo feat. Jolin)


avex-mv_198.jpg

196 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 196 times

Paradise 樂園


jolin-tsai-ot-they_194.jpg

192 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 180 times

J-Game 野蠻遊戲


02__Ye20Man20You20Xi20_Ye_man_you_xi_J-Game_244.jpg

241 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 194 times

The Greek Girl by the Wishing Pond 許願池的希臘少女


03__Xu20Yuan20Chi20De20Xi20La20Shao20Nu20_Xu_yuan_chi_de_xi_la_shao_nu_The_Greek_Girl_by_the_Wishing_Pond_202.jpg

202 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 190 times

Sky 天空


04__Tian20Kong20_Tian_kong_Sky_347.jpg

345 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 207 times

Overlooking purposely 睜一隻眼 閉一隻眼


05__Zheng20_Zhi20Yan20_Bi20_Zhi20Yan20_Zheng_yi_zhi_yan_bi_yi_zhi_yan_Overlooking_purposely_185.jpg

185 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 183 times

Repeat Note 反覆記號


06__Fan20Fu20Ji20Hao20_Fan_fu_ji_hao_Repeat_note_266.jpg

266 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 200 times

Sweet & Sour 酸甜


07__Suan20Tian20_Suan_tian_Sweet___Sour_269.jpg

267 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 206 times

OH OH


08__OH_OH_189.jpg

189 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 184 times

My own legend 獨佔神話


09__Du20Zhan20Shen20Hua20_Du_zhan_shen_hua_My_own_legend_251.jpg

251 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 200 times

Killing Cupid 追殺邱比特


10__Zhui20Sha20Qiu20Bi20Te20_Zhui_sha_qiu_bi_te_Killing_Cupid_201.jpg

201 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 189 times

Missing you 好想你


11__Hao20Xiang20Ni20_Hao_xiang_ni_Missing_You_238.jpg

238 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 188 times

12 albums on 1 page(s)

2006
18 2,876
The choice I wanted 我要的選擇


jolin-tsai-official-mv_279.jpg

278 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 204 times

My Wardrobe 衣服占心術


01__Yi20Fu20Zhan20Xin20Shu20_Yi_fu_zhan_xin_shu_My_Wardrobe_221.jpg

221 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 197 times

A Wonder in Madrid 馬德里不思議


11705_vlcsnap-2012-04-13-13h48m46s21.jpg

130 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 325 times

Attraction of sexy lips 唇唇欲動


12016_vlcsnap-2012-04-14-15h22m43s133.jpg

131 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 329 times

Dancing Diva 舞孃


10123_vlcsnap-2012-02-19-10h26m25s209.jpg

173 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 345 times

Dancing Forever 唯舞獨尊


9646_vlcsnap-2012-02-17-20h51m07s2.jpg

119 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 323 times

Heartbreaking day 離人節


12533_vlcsnap-2012-04-16-14h31m01s188.jpg

186 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 363 times

Love In The Shape Of A Heart 心型圈


12347_vlcsnap-2012-04-14-16h21m36s137.jpg

285 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 374 times

Love rumoured to have come back 聽說愛情回來過


3935_vlcsnap-2011-10-30-16h30m34s5.jpg

152 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 329 times

Marry me today 今天妳要嫁給我 feat. David Tao


9475_vlcsnap-2012-02-14-18h21m40s112.jpg

111 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 337 times

Mr Q


19262_vlcsnap-2013-01-25-17h56m21s77.jpg

187 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 337 times

Mu zi pu ye gan qu (Taiwanese) 墓仔埔也敢去 (台語)


3783_vlcsnap-2011-11-01-15h48m10s238.jpg

120 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 322 times

Nice Guy 乖乖牌


19417_vlcsnap-2013-01-25-19h02m30s88.jpg

155 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 333 times

Pretence 假裝


11884_vlcsnap-2012-04-13-14h18m28s177.jpg

179 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 338 times

Pulchritude 玩美


9950_vlcsnap-2012-02-18-13h15m52s115.jpg

110 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 326 times

Remembrance 懷念


4171_vlcsnap-2011-10-30-15h32m06s253.jpg

126 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 332 times

The Finale 最終話


19540_vlcsnap-2013-01-25-19h43m06s128.jpg

123 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 318 times

The Prologue 開場白


vts_01_1_vob_snapshot_04_29_5B2014_01_10_15_53_445D.jpg

90 files, last one added on Jan 10, 2014
Album viewed 316 times

18 albums on 1 page(s)

2007
11 2,608
Agent J 特務J


01__Te20Wu20_J_Te_Wu_J_Agent_J_213.jpg

212 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 201 times

Bravo lover 愛無赦


02__Ai20Wu20She20_Ai_Wu_She_Bravo_Lover_232.jpg

232 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 194 times

Alone 一個人


03___Ge20Ren20_Yi_Ge_Ren_Alone_277.jpg

277 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 206 times

FEAR-FREE 怕什麼


04__Pa20Shi20Mo20_Pa_Shen_Mo_Fear-Free_365.jpg

365 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 222 times

Ideal State 桃花源


05__Tao20Hua20Yuan20_Tao_Hua_Huan_Ideal_State_211.jpg

211 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 211 times

Tacit Violence 冷暴力


07__Leng20Bao20Li20_Leng_Bao_Li_Tacit_Violence_178.jpg

177 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 180 times

Priceless 非賣品


08__Fei20Mai20Pin20_Fei_Mai_Pin_Priceless_267.jpg

266 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 209 times

Metronome 節拍器


09__Jie20Pai20Qi20_Jie_Pai_Qi_Metronome_278.jpg

278 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 212 times

Golden Triangle 金三角


10__Jin20San20Jiao20_Jin_San_Jiao_Golden_Triangle_181.jpg

179 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 191 times

Sun Will Never Set 日不落


11__Ri20Bu20Luo20_Ri_Bu_Luo_Sun_Will_Never_Set_221.jpg

220 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 197 times

LET’S MOVE IT


12__LET27S_MOVE_IT_191.jpg

191 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 193 times

 

11 albums on 1 page(s)

2008
4 837
I Won't Last A Day Without You


Cai20Yi20Lin20_Jolin_Tsai_-__I_won27t_last_a_day_without_you__28Hua20Na20official_Guan20Fang20Wan20Zheng20Ban20MV29_304.jpg

304 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 321 times

When You Say Nothing At All


Cai20Yi20Lin20_Jolin_Tsai_-__When_you_say_nothing_at_all_28Hua20Na20official_Guan20Fang20Wan20Zheng20Ban20MV29_258.jpg

256 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 324 times

Lady Marmalade


Cai20Yi20Lin20_Jolin_Tsai_-__Lady_Marmalade_28Hua20Na20official_Guan20Fang20Wan20Zheng20Ban20MV29_242.jpg

262 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 99 times

Beijing welcomes you 北京歡迎你


mv_410.jpg

15 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 155 times

4 albums on 1 page(s)

2009
9 1,248
The Hotshot 耍大牌


jolin-tsai-official-mv28129_214.jpg

214 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 195 times

The Usual Betrayal 慣性背叛


jolin-tsai-official-mv28229_268.jpg

268 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 206 times

Accompany with me 我的依賴


8478_vlcsnap-2011-12-20-13h06m59s107.jpg

122 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 322 times

Butterfly 花蝴蝶


8295_vlcsnap-2011-12-19-22h26m56s34.jpg

162 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 348 times

Butterfly 花蝴蝶 Dance version


8579_vlcsnap-2011-12-20-16h01m56s122.jpg

46 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 296 times

Compromise 妥協


8133_vlcsnap-2011-12-19-21h48m13s101.jpg

171 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 327 times

Real Man 大丈夫


7972_vlcsnap-2011-12-19-21h13m39s96.jpg

142 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 330 times

Real Man 大丈夫 Dance version